Brugervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Som nævnt er Miklenborg by med dens station den største på MHMJ. Stationen ligger på DSB’s hovedstrækning mellem Odense og Padborg, og er også endestation for sidebanen MHMJ.

Stationen er en model fra Faller 110111. Ikke så dansk, men stor og med mange fine detaljer.

Faciliteter:

Museum – 6 spors rundremise - med kuldepot

Dieseldepot

Godsstationer

Posthus

Rådhus

Butikstorv

Elektronik forretning

Apotek

Købmand

Bank

Urmager

Villakvarterer

Skole

I byen findes flere uddannelsesinstitutioner, bl.a. centralskole og et seminarium, som folk fra oplandet pendler med toget for at bruge. Områdets sygehus ligger også i Miklenborg, så patienter og pårørende tager toget til Miklenborg for at benytte sygehusets faciliteter.

Fra Miklenborg kan der også opnås forbindelse til øvrige dele af landet, da DSB’s Intercity og lyntog stopper i Miklenborg. Endvidere stopper de danske tog mod Tyskland også her. Det er derfor persontogstrafikken, der er dominerende på stationen.

Godstrafikken har dog også en vis størrelse, da godstog med gods til byerne langs MHMJ ankommer til Miklenborg via Odense. I Miklenborg skal vognene derfor oprangeres til lokale godstog, samtidig med at vogne fra MHMJ sendes videre ud i landet via Miklenborg station.

Som endestation for sidebanen MHMJ, har stationen de nødvendige faciliteter til at håndtere både person- og godstrafikken.

Miklenborg posthus er placeret i stationsbygningen, så der holder tit en eller flere postvogne i spor 1.

Byen har et mindre jernbanemuseum, som består af en 6 spors rundremise med tilhørende 22 m drejeskive. I remisen er der plads til de store damplokomotiver af typen litra N og T, der befarede DSB strækningen mod Odense. Museet har også en kulgård, askegrav, vandkraner og et vandtårn.

Sporplan

miklenborg

Spor 2, 3 og 4 er alle perronspor og derfor forbeholdt persontogstrafikken. Spor 2 benyttes til både afgående og ankommende tog til og fra Miklenborg. Tog mod Padborg afgår i spor 3, mens togene til Odense afgår fra spor 4.

Personvognsristen består af spor 5 - det er med vogne herfra at persontog oprangeres.

Spor 6 benyttes til ankomne godstog - så der er af og til trængsel, da sporet benyttes til både afgående og ankommende godstog.

Spor 7 bruges som udtræksspor.

Industrier i Miklenborg

I Miklenborg er følgende industrier tænkt placeret, som alle vil blive betjent af banen:

Industri Forsendelse Anvendte vogne
Maskinværksted Maskindele / jernarbejde Sværere godsvogne, kæpskinnevogne
Kedelhus / varmeværk Kul / aske Kulvogne / Askevogne
Godsindlevering Gods af forskellig art Lukkede godsvogne
Godsindlevering Gods af forskellig art Fast monteret vogn
Dieseldepot Diesel Tankvogne
Container / veksellad Containere / lastvognstrailere Sdgmns

Bygninger i model

Herunder vises en liste med de modelbygninger, der er tænkt brugt til at modellere Miklenborg. Ved enkelte af modellerne kan du ’klikke på’ model, og du kan se billeder fra opbygningen eller specielle detaljer.

Bygningens navn
Fabrikat
Model
Stationsbygning Faller "Neustadt" - varenr. 110111
Blokpost Kibri "Kienbach" - varenr. 9332
Kedelhus / varmeværk Faller varenr. 130982
Godsindlevering Heljan Godsstation nr. 145
Godsindlevering Faller varenr. 120250
Kraftstation ?  
Museum (Remise) Faller varenr. 120176 + 120177 i alt 6 spor
Kirke Kibri varenr. 9765 + 8657
Rådhus    
Butikstorv Heljan  
Apotek Heljan  
Købmand Heljan  
Bank Heljan  
Urmager Heljan  
Beboelsesejendom Faller varenummer 130416
Villa    
Maskinværksted