Brugervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Forbilledet er en tænkt dansk bane, primært fra epoke IVc og V, som strækker sig fra 1985 til 1995. Den valgte epoke, IVc og V, gør det muligt at køre med både el- og diesellokomotiver samt motorregionaltog, hvilket igen giver mulighed for stor variation i oprangeringen af materiellet. I den virkelige tidsperiode kom de brede færger på Storebælt, fjernbane nettet blev elektricificeret, der kom ny godsvognslitrering, lette motorregionaltog (tysk 628-type), lyntogene fra 1963 blev malet sølvfarvet (Sølvpilen), moderne højhastighedstog introduceres (IC3), ATC sikkerhedssystem blev indført. MHMJ har forbindelse med det øvrige jernbanenet via hovedbanen, der går gennem Miklenborg.

Karakteristisk for en sidebane er, at togstammerne var kortere end på hovedbanerne, samt at togene blev trukket af mindre lokomotiver.

Disse forhold gør sidebanen til et oplagt forbillede for et modeljernbaneanlæg, idet der selv på begrænset plads er mulighed for at oprangere og køre med prototypiske togstammer.

Årstiden er august / september med begyndende gule, brune og enkelte røde nuancer mellem det grønne. Trafikmæssigt har efteråret den fordel, at der er travlhed med transport af landbrugsvarer som frugt og grønt samt ikke mindst sukkerroer.

De 7 byer der indgår i det fiktive univers omkring MHMJ er listet herunder. På hver af undersiderne følger en detaljeret beskrivelse med tilhørende sporplan. Beskrivelserne af byerne tjener to formål - at præsentere de to stationer med tilhørende industrier og opland samt at fungere som fastholdelse af idéer, der på sigt skal laves på modeljernbanen.

MIKLENBORG er den største by langs banen, og stationen fungerer som endestation for MHMJ og er gennemgående for den DSB hovedbane, der skaber forbindelse til den øvrige verden. Som den største station har Miklenborg alle de nødvendige faciliteter til at drive sidebanen inklusiv værksted, dieseldepot og remise for diesellokomotiver. Byen har endvidere et tog museum omkring en 6 spors rundremise.

Detaljeret beskrivelse af Miklenborg station, industrier og opland findes her.

HUMBLE er en station på MHMJ, og byen ligger i nærheden af et dejligt sommerhus område. Fra byen er der forbindelse til Miklenborg og Gammelgaard. Byen har et antal mindre industrier. På grund af de få arbejdspladser i Humble er der en del persontrafik til og fra Miklenborg både morgen og aften. I byens opland findes en del sommerhuse grundet den gode badestrand.

Detaljeret beskrivelse af Humble station, industrier og opland findes her.

SKOVS HØJRUP var et trinbræt på strækningen mellem Humble og Esdrup.

Trinbrættet betjente oprindeligt oplandet på strækningen mellem Humble og Esdrup. Udviklingen har dog lukket trinbrættet, som så småt er begyndt at forfalde. Persontransporten er blevet flyttet over til busdrift. Tæt ved Skovs Højrup trinbræt ligger et savværk, hvorfra der dog stadig både transporteres træstammer til videre forarbejdning og tømmer til kunder i de forskellige byer.

Detaljeret beskrivelse af Skovs Højrup trinbræt, industri og opland findes her.

ODENSE, PADBORG og GAMMELGAARD er navnene på fiktive byer, som togene ankommer til, når de sendes af hovedbanestrækningerne fra Miklenborg eller Humble og dermed ender i en skjult opstillingsbanegård under anlægget. Odense, Padborg og Gammelgaard repræsenterer dermed det øvrige jernbanenet, hvorfra der kan udveksles vogne mellem MHMJ og den øvrige verden.

 

ESDRUP er en fiktiv by, som var endestation på strækningen fra Humble.